Aceşti Termeni si condiţii de utilizare sunt destinaţi să definească regulile aplicate oricărei vizite pe site și de utilizare a serviciilor accesibile prin intermediul acestuia de către un utilizator (în continuare "Utilizator").
Accesul la site implică acceptarea necondiționată a termenilor şi condițiilor. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă termenii de utilizare, acesta nu poate vizita site-ul (și prin urmare trebuie să părăsească site-ul imediat).

Accesibilitate

Arte/Grossé bvba încearcă, pe cat posibil, să mențină site-ul accesibil 7 zile din 7, 24 ore din 24. Arte/Grossé bvba își rezervă dreptul de a întrerupe, suspenda sau modifica fără preaviz accesul total sau la o parte a site-ului, pentru a asigura întreținerea, modernizarea sau din orice alt motiv, inclusiv tehnic, fără ca aceste intervenţii sa conduca la orice fel de obligații sau compensaţii.

Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea site-ului, Utilizatorul garantează și certifică faptul că:
are capacitatea juridică de a se angaja în această relație contractuală;
a citit și e de acord cu acești termeni de utilizare, va fi responsabil pentru orice utilizare a site-ului.

Utilizatorul este informat că toate legile și reglementările în vigoare sunt aplicabile pe Internet.

Utilizatorul garantează că nu va utiliza site-ul în scopuri ilegale sau interzise de lege sau de condițiile de utilizare.

În niciun caz, Utilizatorul nu poate modifica în mod deliberat, utiliza în mod abuziv sau distruge datele, sistemul informatic, rețeaua, software-ul sau orice alte informații de pe site.

 Calitatea informațiilor și a conținutului

Arte/Grossé bvba foloseşte toate mijloacele disponibile pentru a oferi utilizatorilor un conținut de , cât mai precis, cât mai recent și mai clar posibil, dar refuză orice răspundere pentru consecințele care decurg din informațiile furnizate prin intermediul acestui site .
Completitudinea, corectitudinea și fiabilitatea informațiilor de pe site nu pot fi garantate pe deplin. Prin urmare, este posibil ca informațiile afișate să conțină inexactități. Arte/ Grossé bvba refuză orice răspundere pentru inexactități, erori involuntare și informații incorecte de orice natură.

În funcție de ţara sa de origine, Utilizatorul poate fi, de asemenea, supus unor reglementări specifice pe care se angajează să le cunoască și să le respecte.

 

Hiperlinkuri la alte site-uri, media interactivă

Website-ul poate, în prezent sau în viitor, să se refere la alte website-uri operate de terțe părți. Existența unui hyperlink către un alt website nu înseamnă implicit că Arte/Grossé bvba poate fi considerat responsabil pentru conținutul acestor website-uri.

Arte/Grossé bvba, prin urmare, nu poate oferi nici o garanție cu privire la caracterul complet și corectitudinea informațiilor și oferă aceste link-uri numai pentru comoditatea și confortul utilizatorului.

Arte/Grossé bvba își declină orice răspundere și responsabilitate pentru daune directe și indirecte care ar putea rezulta din consultarea sau utilizarea website-urilor cu link de pe website-ul Arte/Grossé. Arte/Grossé bvba refuză, de asemenea, orice răspundere în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de pe aceste website-uri.

Utilizatorul rămâne pe deplin responsabil pentru utilizarea acestor hyperlink-uri către alte website-uri.

În măsura în care link-urile de e-mail de pe site, forumurile de discuții, camerele de chat sau alte modalitaţi de comunicare conțin referiri la Arte/Grossé bvba sau alți utilizatori, Utilizatorul este de acord să utilizeze aceste forumuri in scopul pe care îl deservesc. În nici un caz Utilizatorul nu poate sa folosească aceste forumuri pentru a efectua acte ilegale de orice fel, să folosească un limbaj abuziv la adresa Arte/Grosse bvba sau terțe părți, să comită infracțiuni contra proprietății intelectuale al Arte/Grosse bvba, să posteze materiale obscene, viruși sau fișiere infectate care ar putea afecta sau modifica website-ul sau site-urile terțelor părți. Arte/Grossé  își rezervă dreptul de a elimina orice conținut de pe site pentru orice motiv. Utilizatorul recunoaște că mesajele postate de alte persoane decât Arte/Grossé bvba nu sunt aprobate de Arte/Grossé bvba.

Securitate și acces: acceptarea riscurilor de către Utilizator

Utilizatorul acceptă toate riscurile legate de utilizarea site-ului prin simpla utilizare a website-ului.

Arte/Grossé bvba depune toate eforturile pentru a proteja securitatea și integritatea operațională a site-ului, luând măsuri de securitate adaptate naturii datelor și riscurilor asociate activităților sale. Arte/Grossé bvba nu poate garanta accesul continuu, neîntrerupt sau securizat la website și, prin urmare, nu poate fi trasă la răspundere pentru întreruperea accesului la site și a consecințelor.

Arte/Grossé bvba nu poate fi trasă la răspundere pentru nici un fel de daune (directe sau indirecte) care ar putea fi provocate datelor, software-ul sau hardware-ul Utilizatorului în timpul vizitei sale pe site, în special a transferului de fișiere și software. Arte/Grossé bvba refuză să-şi asume orice fel de răspundere pentru transferul de viruși prin intermediul website-ului.

Utilizatorul acceptă pe deplin aceste riscuri.

Arte/Grossé bvba nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizarea frauduloasă a sistemelor sale de corespondență și nu își asumă nicio răspundere pentru hacking-ul sistemele sale informatice și furtul datelor sale. Cu toate acestea, sunt luate toate măsurile necesare și legale pentru a preveni acest lucru.

Arte/Grossé bvbal nu își asumă nicio responsabilitate pentru nici un fel de daune pe care utilizatorul le-ar putea suferi, ca urmare a unor cazuri de forță majoră: daune de natură comercială și/sau de pierdere a clienților, de deteriorare a imaginii de brand sau orice alte daune speciale, accidentale sau indirecte care ar rezulta sau ar putea fi legate de website.

Proprietatea intelectuală

Utilizatorul acceptă că website-ul conține proprietate intelectuală, care este protejată de legile privind mărcile comerciale, secretele comerciale și/sau drepturile de autor.

Utilizatorul acceptă că nu va folosi, copia și multiplica site-ul și conținutul său sau părți ale acestuia și că nu va utiliza site-ul și conținutul său sau părți ale acestuia pentru a face produse derivate sau pentru a întreprinde orice altă acțiune care încalcă proprietatea intelectuală al Arte/Grossé bvba.

Următoarele mărci sunt proprietatea Arte/Grossé bvba sau a managerului său:

  •       Arte/Grossé Trademark reg.nr. 4.188.868 United States Patent and Trademark Office
  •       Arte/Grossé Beneluxmerk No. 894407
  •       Arte/Grossé European Trademark CTM No. 010827749
  •       Kreation Kevelaer Benelux No. 0689190

Utilizări ilegale și prejudicii

În nici un caz, Utilizatorul nu poate încerca să obțină acces la sistemul informatic, la rețeaua de calculatoare al Arte/Grossé bvba sau la orice parte a acesteia, cu intenția de a comite un act fraudulos, furt sau orice incalcă legea autorităților locale, a guvernul național și federal. În cazul utilizării ilegale sau inadmisibile a site-ului, Arte/Grossé bvba își rezervă dreptul de a refuza accesul Utilizatorului la site sau dreptul de a utiliza site-ul.

Utilizatorul acceptă să despăgubească Arte/Grossé bvba, managerii, personalul, agenții, personalul și oricine lucrează sub supravegherea firmei a Arte/Grossé bvba pentru orice fel de costuri legate de răspunderi şi toate costurile juridice pentru orice fel de daune rezultate din utilizarea website-ului într-un mod care încalcă termenii de utilizare actuali.

Confidenţialitate

Site-ul pe care îl vizitați este acela al Arte/Grossé bvba, cu sediul social: Lieven Bauwensstraat 17, 8200 Sint-Andries Număr de înregistrare TVA 0424.307.296

Gestionarea website-ului este reglementată de legea belgiană. Aceasta înseamnă că legea din 8 decembrie 1992 privind protecția vieții private şi prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie respectată. Această lege garantează o protecție specifică pentru fiecare Utilizator al cărui date vor fi prelucrate de Arte/Grossé atunci când vizitează site-ul sau când foloseşte serviciile oferite. Textul juridic poate fi consultat online pe site-ul Comisiei pentru protecția vieții private la această adresă:

https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/CONS_wet_privacy_08_12_1992.pdf

Arte/Grossé bvba respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catreUtilizator atunci cand utilizează acest websiteşi asigură protecția datelor cu caracter personal.

Prin urmare, depunem toate eforturile pentru a respecta confidențialitatea în contextul utilizării site-ului și a serviciilor oferite.

Arte/Grossé bvba nu colectează date cu caracter personal decât dacă sunt furnizate în mod voluntar.

Prin vizitarea site-ului, Utilizatorul recunoaște că a luat notă de condițiile de protecție a confidențialității.

Arte/Grossé bvba este responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop să ofere utilizatorului accesul la serviciile site-ului ca să comande produse și servicii, să înregistreze solicitările Utilizatorului și să le respecte (formular de contact, formular pentru comandă produse) și să furnizeze Utilizatorului informații (fie că este sau nu prin intermediul unui buletin informativ) cu privire la produsele și serviciile oferite de Arte/Grossé bvba.

Utilizatorul are dreptul să vizualizeze și să-și modifice datele personale și poate să o facă cu ușurință pe site în "Contul meu".

Păstrăm datele personale pe care Utilizatorul le oferă în mod voluntar şi în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care utilizatorul se opune (gratuit) acestui lucru.

Istoricul cererilor și comunicărilor scrise este de asemenea păstrat pentru a facilita relația cu Utilizatorul.

Arte/Grossé bvba garantează confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal și ia măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare pentru a preveni accesul neautorizat la date.

Atunci când utilizatorul furnizează date personale în timpul procesului de comandă și plată, Arte/Grossé bvba oferă un transfer securizat de date cu un certificat SSL.

Dispoziţii finale

Dacă una sau mai multe clauze ale Termenilor şi condiţiilor de utilizare sunt declarate nule, nevalabile sau inaplicabile în întregime sau parțial în conformitate cu legislația în vigoare, celelalte clauze rămân in continuare valabile. Clauza (clauzele) nulă, nevalabilă sau neaplicabilă va fi înlocuită retroactiv cu o altă clauză(clauze) cu un conţinut cât se poate de apropiat de clauza (clauzele) originală.

Legislația și instanțele competente

Condițiile de utilizare sunt supuse legislației belgiene.

Utilizatorul acceptă exclusivitatea jurisprudenței belgiene pentru orice dispută şi de orice fel care ar putea apărea ca urmare a utilizării site-ului.

Pentru fiecare diferend legat de utilizarea acestui site și de validitatea, interpretarea, punerea sau nepunerea in aplicare a condițiilor de utilizare menționate, sunt competente numai instanțele belgiene din districtul judiciar din Flandra de Vest, iar acest lucru este valabil pentru fiecare tip de procedură.