Privacyverklaring :

De Website die u bezoekt is deze van arte/grossé  bvba, met als maatschappelijke zetel Lieven Bauwensstraat 17, 8200 Sint-Andries btw nr. 0424.307.296

Het beheer van de Website valt onder de Belgische wetgeving. Dit betekent dat de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dient nageleefd te worden. Deze wet garandeert een specifieke bescherming van elke gebruiker van wie de gegevens door arte/grossé verwerkt zouden worden bij een bezoek aan de Website of die gebruik zou maken van de diensten die erop worden aangeboden.

Vanaf 25 mei 2018 is de de nieuwe europese privacywet "Algemene Verordening Gegevensbescherming " van toepassing.  De wettekst kan online geraadpleegd worden op volgend adres:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL

 

Arte Grossé bvba, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

Arte Grossé bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

De verwerking van de persoonsgegevens via de website heeft tot doel de Gebruiker toegang te verlenen tot de diensten van de Website die het mogelijk maken om producten en diensten te bestellen, de verzoeken van de Gebruiker te registreren en er gevolg aan te geven(contactformulier, formulier om producten te bestellen) en de Gebruiker informatie(al dan niet via een nieuwsbrief) te bezorgen over de producten en diensten die arte/grossé bvba aanbiedt.

Hoe gebruiken wij cookies?

1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zorgen er voor dat onze website optimaal functioneert en ze beveiligen de website. Deze cookies zijn onmisbaar voor een goede communicatie en helpen je om het navigeren te vergemakkelijken.

2. Functionele cookies
Deze cookies laten toe het bezoek aan onze website aangenamer te maken en te vergemakkelijken en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

3. Analytische cookies
Deze cookies verzamelen algemene info over het gebruik van onze website en analyseren deze info. Hiermee willen we de inhoud van onze websites verbeteren, ze meer aanpassen aan de wensen van onze bezoekers en ze gebruiksvriendelijker maken
Deze cookies houden het aantal bezoeken bij en het aantal bezochte pagina's, evenals de activiteit van de gebruikers op onze website en hun bezoekfrequentie. Deze functionaliteiten gebruiken cookies van derden, die rechtstreeks door deze diensten zijn geplaatst.

4. Socialemedia cookies
Onze website maakt gebruik van bepaalde door websites van derden aangeboden diensten om de interactiviteit van de site te verbeteren. Het betreft cookies die het mogelijk maken voor de bezoeker om de YouTube video’s die in onze website zijn geïntegreerd, te bekijken. Als je deze (externe) sites bezoekt, kunnen ook cookies worden gemaakt. Voor meer info hiervoor bekijk je best de privacy policy van de websites in kwestie.Voor meer info hierover verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkedIn, Twitter. Opgelet, deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Vanaf 25 mei is de de nieuwe europese privacywet "Algemene Verordening Gegevensbescherming " van toepassing.  De wettekst kan online geraadpleegd worden op volgend adres:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-           zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen via “Mijn Account” op de website; en/of

-           een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@artegrosse.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Beveiliging
Arte/grossé bvba waarborgt de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens en neemt de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot de gegevens.Wanneer de Gebruiker persoonsgegevens verstrekt tijdens het bestel- en betaalproces zorgt arte/grossé bvba voor een beveiligde gegevensoverdracht met een SSL-certificaat. 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht  op info@artegrosse.be.